Om FAS

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, som har som syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen erbjuder bl.a. föreläsningar, resor till kulturevenemang eller kulturellt intressanta resmål, studiebesök och promenader.

Förbundet Aktiva Seniorer är riksomfattande

Bygger på lokala föreningar med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.

Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift avförs, efter påminnelse, ur registret.

Ansvarig för medlemsregister hos FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping är
Gunilla Broberg.