GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskilda personers grundläggande rättigheter och friheter, särsklilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Föreningen följer förordningen.

GDPR (the General Data Protection Regulation)

En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm.

FAS Linköping för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress),och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut programblad, gruppmail och för att kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona kan används på hemsidan och i FAS-bladet. Observera att inga personuppgifter registreras där.

Hemsidan har kontaktuppgifter om styrelsemedlemmar och övriga funktionärer. Allt i syfte att underlätta kontakten för medlemmar. (Nuvarande och kommande).

Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen finns

Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. . Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.(Betalning av årsavgift)