Stipendier

Ungdomskulturstipendium

Mål och syfte

Stipendiet skall främja och uppmuntra personer, främst studerande ungdomar, i Linköpings kommun, som visar stort intresse och fallenhet för kultur, konst, litteratur och musik.

Syftet är att uppmuntra, stimulera och tillvarata individens kreativitet samt ge möjlighet till förkovran inom ovan angivna områden.

Målgrupp/stipendiater

Stipendiet skall kunna utdelas till:

Personer inom grundskola/gymnasium eller motsvarande som gjort eller förväntas göra insatser

i enlighet med stipendiets mål och syften.

Personer som arbetar inom kultur, konst, litteratur och/eller musik t.ex konstnärer, författare,musiker, pedagoger etc.

Organisation med inriktning på att uppfylla stipendiets mål och syften.

Stipendiets storlek och periodicitet

Stipendienämd

Beslut om utdelning

Utdelningen

2017 Först ut att få vårt ungdomskulturstipendium var Ella Morin-sopran, född och uppvuxen i Linköping. Efter studier vid Musiklinjen Kapellsberg, vid Härnösands folkhögskola, blev hon antagen till Operahögskolan i Stockholm.Utdelningen ägde rum i Missionskyrkan i samband med vårkonserten den 22 april 2017.

2018 För andra året delar vi ut vårt ungdomskulturstipendium, till en ung person, inom det kulturella området.

Årets stipendiat var Julius Nord-konstnär, född och verksam i Linköping. Han tilldelades sitt stipendium i samband med vårkonserten i Missionskyrkanden 21 april 2018

2019 
För tredje året delar vi ut vårt ungdomsstipendium,som går till Saga Ekedahl -dirigentstudent i Norge från Linköping (Västerby). Detta sker på Vårkonserten, nu i Föreningshuset Fontänen, den 13 april 2019.


2020 års stipendiat var trumpetaren Ture Herrgådh

2021 Inget ungdomstipendium delas ut pga Covid-19 pandemin.

Ungdomsstipendium 2022

Före årsmötesförhandlingarna den 1 mars 2023 presenterade Jörgen Ralphsson årets stipendiater, Erik Andersson, piano och komposition, studerar tredje året på musiklinjen på Lois de Geer-gymnasiet i Norrköping och Ludvig Walter, cello, som går sitt första år på samma skola.

Ludvig spelade Gaspar Cassadó: Solocellosvit, sats 3.
Erik spelade S. Rachmaninoff: Preludium i g-moll.
Tillsammans framfördes:
Tor Aulin: Fyra akvareller, första och andrastycket
Idyll och Humoresk.