Kansli

Adress
Storgatan 40
582 23 Linköping

Kanslitider
tisdag-torsdag 9.30-11.30

Telefon: 013 – 12 41 21

E-post: info@faslinkoping.se

Riksomfattande
Förbundet aktiva seniorer