Styrelse & arbetsgrupper

Verksamheten leds av en styrelse bestående av 5 ledamöter

Styrelsen 2022

Carin”Cajsa”Arenius,ordf

Gunilla Broberg, kassör

Gunilla Axelsson, sekreterare

Ann-Marie Norin, ledamot

Jörgen Ralphsson, ledamot

Revisorer

Ingvar Bengtsson
Per Wallén

Revisorssuppleanter

Björn Staberg
Agneta Lindström

Valberedning

Lilian Ralphsson(sammankallande) 013 127794;070 6749925

Margareta Hagvall 070 3684067

Kersti Svalberg 070 7633194

Hemsida

Gunilla Axelsson 073-423 45 05

Gunilla Broberg 070-582 00 51

FAS-Bladet

Gunilla Axelsson, redaktör 073-4234505

Expedition

Christina Giörloff

Sara Meerits

Ann-Marie Norin

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Elisabeth Dolling-Wennerqvist

Programråd 2022 med aktivitetsgrupper

Kultursalong

Kerstin Fridén 073-059 69 32

Bigitta Isaksson 070-271 88 98

Jörgen Ralphsson 073-322 48 49

Kersti Svalberg 070-763 31 94

Måndagsklubben

Sten Andersson 072-212 43 09

Kerstin Grandin 076-647 74 55

Bengt Hammarberg 070-295 65 89

Sigvard Hallendorff 070-517 41 21

Gunnar Hermanson 070-840 36 95

Margareta Hagvall 070-368 40 67

Jörgen Ralphsson 073-322 48 49

Promenader

Karin Lindskog 073-035 76 16

Kerstin Friden 073-059 69 32

Resor

Ulla-Berit Almén 076-1 33 39 01

Ulf Rehme 073-055 08 51

Gunilla Axelsson 073-423 45 05

Marianne Bengtsson 073-356 00 50

Studiebesök

Per Wallén 070-622 91 13

Ann-Marie Norin 072-743 83 55

Stipendienämd

Cajsa Arenius
Margareta Hagvall
Jörgen Ralphsson