Styrelse & arbetsgrupper

Verksamheten leds av en styrelse bestående av 5 ledamöter

Styrelsen 2023

Carin”Cajsa”Arenius ,ordf 070-310 33 61

Gunilla Broberg, kassör 070-582 00 51

Gunilla Axelsson, sekr 073-423 45 05

Ann-Marie Norin, ledamot 072-743 83 55

Jörgen Ralphsson, ledamot 073-322 48 49

Revisorer

Per Wallén
Britt Carlsson

Revisorssuppleanter

Björn Staberg
Agneta Lindström

Valberedning

Lilian Ralphsson(sammankallande) 013 127794;070 6749925

Margareta Hagvall 070 3684067

Kersti Svalberg 070 7633194

Hemsida

Gunilla Axelsson 073-423 45 05

Gunilla Broberg 070-582 00 51

FAS-Bladet

Gunilla Axelsson, redaktör 073-4234505

Expedition

Christina Giörloff

Sara Meerits

Ann-Marie Norin

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Elisabeth Dolling-Wennerqvist

Programråd 2023 med aktivitetsgrupper

Kultursalong

Kerstin Fridén 073-059 69 32

Bigitta Isaksson 070-271 88 98

Jörgen Ralphsson 073-322 48 49

Kersti Svalberg 070-763 31 94

Måndagsklubben

Sten Andersson 072-212 43 09

Kerstin Grandin 076-647 74 55

Gunnar Hermanson 070-840 36 95

Eva Lönnefelt 072-718 86 60

Marianne Nilsson 070-515 62 09

Jörgen Ralphsson 073-322 48 49

Promenader

Karin Lindskog 073-035 76 16

Kerstin Friden 073-059 69 32

Resor

Ulla-Berit Almén 076-1 33 39 01

Gunilla Axelsson 073-423 45 05

Marianne Bengtsson 073-356 00 50

Elisabeth Dolling-Wennerqvist
076-817 02 78

Studiebesök

Per Wallén 070-622 91 13

Ann-Marie Norin 072-743 83 55

Stipendienämd

Cajsa Arenius
Margareta Hagvall
Jörgen Ralphsson