Styrelse & arbetsgrupper

Verksamheten leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter

Styrelsen 2021

Carin”Cajsa”Arenius,ordf

Rigmor Sörensson Hernborg ,vice ordf.

Gunilla Broberg, kassör

Gunilla Axelsson, sekreterare

Agneta Lindström, ledamot

Ann-Marie Norin, ledamot

Jörgen Ralphsson, ledamot

Sara Meerits, ledamot

Sten Andersson, ledamot

Revisorer

Claes Lundqvist

Stig Rylenius

Revisorssuppleanter

Bo Hanberger

Valberedning

Lilian Ralphsson(sammankallande) 013 127794;070 6749925

Margareta Hagvall 070 3684067

Kersti Svalberg 070 7633194

Hemsida

Gunilla Axelsson 073-423 45 05

Gunilla Broberg 070-582 00 51

FAS-Bladet

Gunilla Axelsson, redaktör 073-4234505

Expedition

Christina Giörloff

Britt-Marie Grecco

Sara Meerits

Ann-Marie Norin

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Arbetsgrupper 2021

Kultursalong

Britt-Marie Greco 0732 622420

Michael Greco 0705 595659

Bo Hernborg 070 5108167

Björn Staberg 0768 424446

Bengt Strömqvist 070 2331664

Rigmor Sörensson Hernborg 070 3011287

Måndagsklubben

Sten Andersson 0722124309

Bengt Hammarberg 070 2956589

Sigvard Hallendorff 070 5174121

Gunnar Hermanson 070 8403695

Gunnel Hultqvist 013 138807

Hans Ridderström 070 2116100

Margareta Hagvall 070 3684067

Jörgen Ralphsson fadder styrelsen

Promenader

Karin Lindskog 0730 357616

Kerstin Friden 073 0596932

Agneta Lindström fadder styrelsen

Resor

Ulla-Berit Almén 0761 333901

Ulf Rehme 073 0550851

Gunilla Axelsson 073 4234505

Marianne Bengtsson 073 356 00 50

Studiebesök

Bengt Strömqvist 0702 331664

Johnny Skogberg 073 3029684

Per Wallen 070 6229113

Ann-Marie Norin fadder styrelsen

Stipendienämd

Rigmor Sörensson Hernborg, FAS vice ordf

Jörgen Ralphsson
Hans Ridderström
Stefan Hammenbeck,Östergötlands Museum