Medlemsförmåner 2021

Du får ett rikt kulturutbud med möjlighet att aktivt engagera dig i resor, studiebesök, promenader och medlemsbladet ”FAS- bladet”.

2021

Måndagsklubben (en föreläsningsserie )

Entre: 50 kr för medlem, ej medlem 60 kr/föreläsning

Kultursalong

Entre: 50 kr och kaffe/the med bröd ingår. Ej medlem 60 kr

Studiebesök

Kostnad 50 kr per besök. Medlemskap obligatoriskt.

Rabatt på Medborgarskolans dagkurser/cirklar; 100 kr