Studiebesök 2020

Centralbryggeriet i Linköping

Viktor Hansen

Centralbryggeriet i Linköping

20200306 del av sortiment

 Studiebesök 6 mars 2020 

Vi besökte Aktiebolaget Centralbryggeriet här i Linköping med lokaler i Tallboda.

Där berättade Viktor Hansen om hur det hela startade och om nuvarande ölproduktion.

Han är bryggmästare och den som har initierat detta hantverksbryggeri /mikrobryggeri.

Årets första studiebesök ägde rum på Tekniska verkens biogasanläggning den 11 febr 2020